Czym jest iPFRON+ ?

data8 czerwca, 2022
Czym jest iPFRON+ ?

Najważniejsze informacje w skrócie

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi systemu informatycznego iPFRON+ przedstawiamy krótką informację na jego temat.

iPFRON+ to uniwersalna platforma informatyczna wspierającą obsługę obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia (Programów Rady Nadzorczej oraz zadań ustawowych) realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System jest obecnie budowany i zostanie w pełni uruchomiony w 2023 r. Będzie to nowoczesne narzędzie informatyczne umożliwiające samodzielne tworzenie oraz konfigurację Programów Wsparcia (obecnie istniejące formy wsparcia: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/).

iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. Stąd ważne jest rozróżnienie pomiędzy tymi systemami. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator). W obecnej konfiguracji Programów Wsparcia system iPFRON+ będzie w dużej mierze skierowany do organizacji pozarządowych wnioskujących o środki w ramach „zadań zlecanych” (art. 36 ustawy o rehabilitacji(…)).

Jak będzie wyglądało zastosowanie iPFRON+?

System iPFRON+ będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność (rozumianą znacznie szerzej, niż tylko wytyczne WCAG 2.1). Wyposażony zostanie także w liczne mechanizmy wspierające użytkowników m.in. walidacje formularzy, pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta (chatbota), możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej itp. Transparentność procesu zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy.

Zapraszamy na szkolenia i do kontaktu osobistego

Dużo więcej szczegółów dotyczących praktycznego użytkowania systemu poznają Państwo na naszych szkoleniach, na które zapraszamy!  Jesienią 2022 ruszy ogólnopolski nabór na szkolenia.

Zachęcamy do zapisania się na newsletter:  

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025