Projekt

Projekt

Projekt iPFRON+

Projekt pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II: „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

System iPFRON+ jest uniwersalną platformą elektroniczną umożliwiającą składanie wniosków o wsparcie finansowe ze środków PFRON.

 

Celem projektu pn. “Uniwersalna platforma do tworzenia i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym System iPFRON+” jest zwiększenie dostępności cyfrowej pomocy oferowanej przez PFRON, tj. zwiększenie dostępności e – usług i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie uzyskania wsparcia ze środków PFRON i zmniejszenie obszaru wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju.

 

Wartość projektu: 23 172 403,29 zł.

 

Źródło finansowania projektu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa II: „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Projekt iPFRON+