FAQ

FAQ

System iPFRON+ jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami i podmiotów działających na ich rzecz, w tym organizacji pozarządowych i pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (ZPCH). Przez System iPFRON+ będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON.

W Systemie iPFRON+ już wkrótce złożysz wniosek o dofinansowanie w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON. Aby ułatwić Ci poruszanie się po Systemie iPFRON+, podzieliliśmy formy wsparcia w następujący sposób:

 1. Pomoc dla wnioskodawców indywidualnych:
  • Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się
 2. Pomoc dla instytucji:
  • Dofinansowanie na realizację zadań zlecanych na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego dla zakładu pracy chronionej
  • Refundacja dodatkowych kosztów prowadzenia zakładu pracy chronionej
  • Dofinansowanie w programie Rehabilitacja 25 plus
  • Dofinansowanie wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w wejściu na rynek pracy
  • Dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej
  • Dofinansowanie przygotowania osób niepełnosprawnych do stażu zawodowego w administracji rządowej
  • Nagroda za najlepszą pracę magisterską lub doktorską o niepełnosprawności 
  • Nagroda za pracę plastyczną w konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych 
  • Dofinansowanie projektu badawczego w konkursie Niepełnosprawność w naukach humanistycznych
  • Dofinansowanie projektu badawczego w konkursie Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie działań, które poprawiają dostępność turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje o każdej z tych form wsparcia znajdziesz w Sekcji Formy wsparcia.

Kwota dofinansowania wnioskowana za pomocą Systemu iPFRON+ nie różni się od tej, o którą do tej pory wnioskowałeś w formie papierowej. Systemu iPFRON+ jest udogodnieniem, dzięki któremu można złożyć wniosek przez Internet.

Zadzwoń na Infolinie, jeśli masz problemy:

 • związane z nawigacją w Systemie;
 • związane z wprowadzaniem danych w pola (odnośnie wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku);
 • związane z wypełnianiem pól (odnośnie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań);
 • techniczne w działaniu aplikacji.

PFRON zaplanował szereg działań wspierających Użytkowników:

 • Serwis informacyjny – strona internetowa dedykowana szerokiemu kręgowi odbiorców – osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów działających na ich rzecz. Ma za zadanie przekazywać aktualne treści o projekcie, w tym informacje o ważnych wydarzeniach i spotkaniach. Zawiera materiały edukacyjne oraz informacje o formach wsparcia, o które będzie można wnioskować on-line, w Systemie iPFRON+.
 • Informator – kluczowy element serwisu informacyjnego, zawierający pełną i aktualną informację o formach wsparcia, o które będzie można wnioskować w Systemie iPFRON+. Formy wsparcia zostały opisane w intuicyjny sposób, który ułatwia wyszukanie niezbędnych informacji. Dzięki niemu:
  • poznasz dostępne formy pomocy,
  • dowiesz się, jakie warunki należy spełniać, aby z niej skorzystać,
  • już niedługo – zostaniesz skierowany bezpośrednio do odpowiedniego wniosku w Systemie iPFRON+.
 • Infolinia – narzędzie, które będzie wspierać Użytkowników Systemu iPFRON+:
  • Wnioskodawców i/lub pełnomocników Wnioskodawców;
  • Podmioty działające na ich rzecz.

Pracownicy Infolinii będą świadczyć usługi informacyjne w zakresie niżej wymienionych kategorii tematycznych:

 • Nawigacja w Systemie iPFRON+;
 • Wprowadzanie danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku);
 • Wypełnianie pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań);
 • Problemy techniczne w działaniu aplikacji.

Infolinia wystartuje wraz z uruchomieniem Systemu. Każda osoba, która będzie miała pytania czy wątpliwości podczas wypełniania wniosku, uzyska potrzebną wiedzę dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu, który opublikujemy wkrótce.

 • Szkolenia stacjonarne

Szkolenia z obsługi Systemu iPFRON+ rozpoczną się w IV kwartale 2022 roku, chcemy przeszkolić około 2000 osób. Szczegóły znajdziesz w dedykowanej zakładce.

 • Szkolenia e-learningowe

Już wkrótce zaprosimy Cię do skorzystania ze szkoleń e-learningowych przygotowanych z myślą o poniższych grupach Odbiorców:

 • Organizacje wspierające ON;
 • Osoby niepełnosprawne;
 • Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej (ZPCH).

W ramach szkoleń e-learningowych zaprezentujemy wiedzę z następujących obszarów:

 • obsługa Systemu iPFRON+
 • formy wsparcia ze środków PFRON, o które można wnioskować w Systemie iPFRON+.

Funkcjonalności oprogramowania są tworzone z ogromnym naciskiem na dostępność. Realizacja zaleceń WCAG oraz badania UX (wrażenia użytkownika podczas korzystania z produktu) mają na celu wytworzenie systemu, który w najwyższym stopniu będzie wspierał użytkowników. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, jak np.:

 • funkcja głosowego wypełnienia wniosku,
 • możliwość wywołania tłumacza języka migowego,
 • prosty, schludny i wygodny interfejs oraz
 • rozbudowana pomoc kontekstowa,

zapewne przekonają wiele osób do skorzystania z elektronicznej formy aplikowania o środki PFRON.

Zadaj pytanie

* - obowiązkowe pola