Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal Informacyjny iPFRON+

Data publikacji strony internetowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie zapewniliśmy minimalnego kontrastu dla niektórych elementów interaktywnych,
  • Nie zapewniliśmy mini lanego kontrastu dla tekstów (np. teksty domyślne w polach edycyjnych czy informacje o błędach przy polach edycyjnych),
  • Użytkownik klawiatury nie ma dostępu do kalendarza wyboru daty czy przycisku „Przewiń do góry”,
  • Linki typu „Szczegóły” nie są zrozumiałe poza swoim kontekstem wizualnym,
  • W serwisie występują pojedyncze błędy poprawności kodu,
  • W tabelach z linkami brakuje nagłówków dla kolumn.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności cyfrowej.

Kiedy i do kogo możesz zgłosić potrzebę zapewnienia dostępności.

Problemy z dostępnością strony internetowej możesz zgłosić do Tomasza Wojakowskiego na dwa sposoby:

Jeśli chcesz przesłać wniosek o udostępnienie informacji, która dla Ciebie jest niedostępna albo chcesz przesłać skargę na brak dostępności, skorzystaj z tego samego adresu lub telefonu.

Zgłaszając problem możesz wskazać nam inną formę zapewnienia dostępności, która jest dla Ciebie lepsza. Na przykład poprosić, abyśmy odczytali niedostępny cyfrowo dokument lub opisali zawartość filmu w postaci audiodeskrypcji.

Co powinieneś napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

  1. podaj Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
  2. napisz, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji,
  3. określ inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę,
  4. powiadom nas, jak możemy się z Tobą skontaktować.

Twój wniosek postaramy się zrealizować w ciągu 7 dni. Jeśli nie zdążymy, poinformujemy Cię o innym terminie, w którym spełnimy Twoje żądanie, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.

Jeśli nie zrealizujemy Twojego żądania, możesz złożyć skargę do PFRON.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz również wysłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności lokalizacji Biura i Oddziałów PFRON

Treści w języku migowym

Dużą cześć artykułów na stronie PFRON tłumaczymy na język migowy. Poznasz je po znaku piktogram języka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy widocznym obok tytułu artykułu.
Kliknij piktogram języka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy , a artykuł przewinie się do tłumaczenia. Film z tłumaczeniem jest zawsze na końcu artykułu.

Kontakt SMS

Możesz się z nami skontaktować za pomocą wiadomości tekstowej, wysyłając SMS na numer telefonu: 517 373 975

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów zamieszczonych na naszej stronie internetowej zawiera załączniki, które mogą być niedostępne dla osób korzystających z czytników ekranu. Jeśli jesteś zainteresowany odczytaniem informacji z takiego pliku, prosimy o wiadomość e-mail na adres: dostepnosc@pfron.org.pl. Postaramy się udostępnić Ci jego treść.

Staramy się, aby nowe dokumenty PDF publikowane na naszej stronie internetowej były dostępne cyfrowo. Dokumenty te mają logiczną strukturę nagłówkową, tabele mają nagłówki, a elementy graficzne mają opisy alternatywne.

Opisy przestrzenne lokalizacji Biura i Oddziałów Funduszu

Przed wizytą w Biurze lub jednym z naszych Oddziałów możesz zapoznać się z ich opisem przestrzennym. Wszystkie opisy, dla Twojej wygody, zgromadziliśmy w jednym miejscu.

Opisy przestrzenne Biura i Oddziałów PFRON

Koordynator do spraw dostępności

W naszej instytucji powołaliśmy koordynatora do spraw dostępności na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Dostępności. Rolę tę pełni Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl.