Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego iPFRON+

Wstęp Deklaracji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal Informacyjny iPFRON+.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Przyciski do określenia widoku mapy i listy miejsc, w których odbędą się szkolenia, nie zostały prawidłowo zdefiniowane jako przyciski jednokrotnego wyboru.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności cyfrowej.

Kiedy i do kogo możesz zgłosić potrzebę zapewnienia dostępności.

Problemy z dostępnością strony internetowej możesz zgłosić do Tomasza Wojakowskiego na dwa sposoby:

Jeśli chcesz przesłać wniosek o udostępnienie informacji, która dla Ciebie jest niedostępna albo chcesz przesłać skargę na brak dostępności, skorzystaj z tego samego adresu lub telefonu.

Zgłaszając problem możesz wskazać nam inną formę zapewnienia dostępności, która jest dla Ciebie lepsza. Na przykład poprosić, abyśmy odczytali niedostępny cyfrowo dokument lub opisali zawartość filmu w postaci audiodeskrypcji.

Co powinieneś napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

  1. podaj Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),

  2. napisz, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji,

  3. określ inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę,

  4. powiadom nas jak możemy się z Tobą skontaktować.

Twój wniosek postaramy się zrealizować w ciągu 7 dni. Jeśli nie zdążymy, poinformujemy Cię o innym terminie, w którym spełnimy Twoje żądanie, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.

Jeśli nie zrealizujemy Twojego żądania, możesz złożyć skargę do PFRON.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz również wysłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności lokalizacji Biur i Oddziałów PFRON

Dokumenty w formie plików PDF

Staramy się aby nowe dokumenty PDF, które publikujemy na naszej stronie internetowej były dostępne cyfrowo. Dokumenty te mają logiczną strukturę nagłówkową, tabele mają nagłówki, a elementy graficzne mają opisy alternatywne.

Kontakt SMS

Możesz się z nami skontaktować za pomocą wiadomości tekstowej, wysyłając SMS na numer telefonu: 517 373 975.

Opisy rozkładu pomieszczeń Biura i Oddziałów Funduszu

Przed wizytą w Biurze lub jednym z naszych Oddziałów możesz zapoznać się z opisem rozkładu ich pomieszczeń. Wszystkie opisy, dla Twojej wygody, zgromadziliśmy w jednym miejscu.

Opis rozkładu pomieszczeń Biura i Oddziałów PFRON

Koordynator do spraw dostępności

W naszej instytucji powołaliśmy koordynatora do spraw dostępnosci na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Dostępności. Rolę tę pełni Tomasz Wojakowski. Możesz się z nim skontaktować dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 505 54 48 lub pisząc wiadomość e-mail na adres: twojakowski@pfron.org.pl