O projekcie

O projekcie

Projekt iPFRON+

Projekt pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II: „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Projekt iPFRON+