Dziś w Gdańsku rozpoczęło się szkolenie z systemu iPFRON+

data15 listopada, 2022
Dziś w Gdańsku rozpoczęło się szkolenie z systemu iPFRON+

Dziś i jutro 23 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie pomorskim poznaje funkcjonalności systemu iPFRON+, przechodzi warsztaty praktyczne w zakresie zaprezentowanych funkcjonalności, jak i jego obsługę.

Uczestnicy reprezentują: AROKA Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, GOPS Cedry Wielkie, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Olsztynku, Powiat Bytowski, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie DisSailing, Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, OKS Warmia i Mazury, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siloe, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, PSONI Koło w Nidzicy, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Niewidomych i Słabowidzących „OCULUS”, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku.

„System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez FundusziPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON” – przypomina Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+.

Pracujesz w OPP działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami? To szkolenie jest dla Ciebie!

Dla każdej organizacji przewidzieliśmy jedno, maksymalnie dwa miejsca. Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie. Obecnie zapełniamy listy na grudniowe szkolenia stacjonarne w Katowicach, Kołobrzegu, Poznaniu i Warszawie. Zapraszamy do zarejestrowania się: Szkolenia stacjonarne - iPfron+ Strona główn

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025