1. Kto może korzystać z Systemu iPFRON+?


System iPFRON+ jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami i podmiotów działających na ich rzecz, w tym organizacji pozarządowych i pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (ZPCH). Przez System iPFRON+ będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON.