2. O co można wnioskować w Systemie iPFRON+?


W Systemie iPFRON+ już wkrótce złożysz wniosek o dofinansowanie w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON. Aby ułatwić Ci poruszanie się po Systemie iPFRON+, podzieliliśmy formy wsparcia w następujący sposób:

 1. Pomoc dla wnioskodawców indywidualnych:
  • Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się
 2. Pomoc dla instytucji:
  • Dofinansowanie na realizację zadań zlecanych na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego dla zakładu pracy chronionej
  • Refundacja dodatkowych kosztów prowadzenia zakładu pracy chronionej
  • Dofinansowanie w programie Rehabilitacja 25 plus
  • Dofinansowanie wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w wejściu na rynek pracy
  • Dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej
  • Dofinansowanie przygotowania osób niepełnosprawnych do stażu zawodowego w administracji rządowej
  • Nagroda za najlepszą pracę magisterską lub doktorską o niepełnosprawności 
  • Nagroda za pracę plastyczną w konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych 
  • Dofinansowanie projektu badawczego w konkursie Niepełnosprawność w naukach humanistycznych
  • Dofinansowanie projektu badawczego w konkursie Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie działań, które poprawiają dostępność turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje o każdej z tych form wsparcia znajdziesz w Sekcji Formy wsparcia.