5. Jakie przewidziano działania wspierające Użytkowników Systemu iPFRON+?


PFRON zaplanował szereg działań wspierających Użytkowników:

 • Serwis informacyjny – strona internetowa dedykowana szerokiemu kręgowi odbiorców – osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów działających na ich rzecz. Ma za zadanie przekazywać aktualne treści o projekcie, w tym informacje o ważnych wydarzeniach i spotkaniach. Zawiera materiały edukacyjne oraz informacje o formach wsparcia, o które będzie można wnioskować on-line, w Systemie iPFRON+.
 • Informator – kluczowy element serwisu informacyjnego, zawierający pełną i aktualną informację o formach wsparcia, o które będzie można wnioskować w Systemie iPFRON+. Formy wsparcia zostały opisane w intuicyjny sposób, który ułatwia wyszukanie niezbędnych informacji. Dzięki niemu:
  • poznasz dostępne formy pomocy,
  • dowiesz się, jakie warunki należy spełniać, aby z niej skorzystać,
  • już niedługo – zostaniesz skierowany bezpośrednio do odpowiedniego wniosku w Systemie iPFRON+.
 • Infolinia – narzędzie, które będzie wspierać Użytkowników Systemu iPFRON+:
  • Wnioskodawców i/lub pełnomocników Wnioskodawców;
  • Podmioty działające na ich rzecz.

Pracownicy Infolinii będą świadczyć usługi informacyjne w zakresie niżej wymienionych kategorii tematycznych:

 • Nawigacja w Systemie iPFRON+;
 • Wprowadzanie danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku);
 • Wypełnianie pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań);
 • Problemy techniczne w działaniu aplikacji.

Infolinia wystartuje wraz z uruchomieniem Systemu. Każda osoba, która będzie miała pytania czy wątpliwości podczas wypełniania wniosku, uzyska potrzebną wiedzę dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu, który opublikujemy wkrótce.

 • Szkolenia stacjonarne

Szkolenia z obsługi Systemu iPFRON+ rozpoczną się w IV kwartale 2022 roku, chcemy przeszkolić około 2000 osób. Szczegóły znajdziesz w dedykowanej zakładce.

 • Szkolenia e-learningowe

Już wkrótce zaprosimy Cię do skorzystania ze szkoleń e-learningowych przygotowanych z myślą o poniższych grupach Odbiorców:

 • Organizacje wspierające ON;
 • Osoby niepełnosprawne;
 • Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej (ZPCH).

W ramach szkoleń e-learningowych zaprezentujemy wiedzę z następujących obszarów:

 • obsługa Systemu iPFRON+
 • formy wsparcia ze środków PFRON, o które można wnioskować w Systemie iPFRON+.