II spotkanie konsultacyjne dot. Systemu iPFRON+ w Poznaniu

data28 lipca, 2022
II spotkanie konsultacyjne dot. Systemu iPFRON+ w Poznaniu

Zgromadzonych w poznańskim hotelu Przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego powitali Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON i Dariusz Łazar, kierownik projektu iPFRON+. Celem dzisiejszego spotkania była prezentacja Systemu iPFRON+ w zakresie zadań zlecanych, omówienie postępów w projekcie i dyskusja na temat potrzeb OPP w procesie aplikowania o wsparcie z PFRON. W ramach prezentacji Systemu omówiono moduł Beneficjenta, sposób komunikacji ON z PFRON i OPP oraz zapoznano zgromadzonych z modułem ewidencji projektu.

Spotkanie konsultacyjne w Poznaniu było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń z prelegentami, wśród których był Kamil Bobek, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wykonawcy Systemu iPFRON+ oraz członkowie zespołu projektowego i PFRON. Na godziny popołudniowe przewidziano panel dyskusyjny, tym punktem programu zakończy się pierwszy dzień spotkania konsultacyjnego z Przedstawicielami Organizacji Pożytku Publicznego z całej Polski.

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.