Informator dla osób z niepełnosprawnością

data28 września, 2023
Informator dla osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy do lektury tegorocznego wydania „Informatora dla osób z niepełnosprawnością”.

To praktyczny poradnik dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego czy uprawnień pracowniczych.

W „informatorze…” szczegółowo wyjaśniamy, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników.

W tym wydaniu wskazujemy ponadto, jak korzystać z prawa do dostępności. Przybliżamy również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet.

„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wersja elektroniczna „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023” jest dostępna na stronie ZUS-u.