“iPFRON+ nowa jakość usług PFRON dzięki e-usługom”

data14 listopada, 2023
“iPFRON+ nowa jakość usług PFRON dzięki e-usługom”

W środę (15.11) zapraszamy na spotkanie online "iPFRON+ nowa jakość usług PFRON dzięki e-usługom", które można oglądać na wybranej platformie:

W godz.10:00-12:00 wystąpienia:

- p. Doroty Habich, Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON – Zastępcy Przewodniczącego Forum Dialogu;

- p. Dariusza Łazara, Dyrektora Departamentu ds. Teleinformatyki, Kierownika Projektu iPFRON+ z tematem: „Nowa jakość wsparcia PFRON dzięki informatyzacji”;

- p. Kamila Bobka, Dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Koordynatora Forum Dialogu z tematem: „Zadania zlecane – nowa odsłona konkursu”'

- p. Marcina Ratajczyka, Eksperta ds. analizy systemowej iPFRON+ i p. Przemysława Pielaka, Eksperta ds. projektów iPFRON+, z tematem: "System iPFRON+ odpowiedzią na potrzeby różnych grup interesariuszy";

- p. Rafała Skrzypczyka, Wiceprezesa Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, z tematem: „E-usługi w pracy organizacji pozarządowych – ułatwienia i potencjalne utrudnienia”;

- p. Mariusza Rodzika, Wiceprezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok, z tematem: „Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnościami i nowe technologie od PFRON”. 

Zarejestruj się w nowym Systemie iPFRON+ https://ipfronplus.pfron.org.pl/ 

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”