iPFRON+ – system, który współtworzyły organizacje pozarządowe

data6 listopada, 2023
iPFRON+ – system, który współtworzyły organizacje pozarządowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbył szereg spotkań w różnych miejscach Polski z organizacjami pozarządowymi (NGO). Ich celem było uzyskanie uwag i poprawek do funkcjonowania iPFRON+, nowej platformy, której celem jest ułatwienie uzyskania pomocy przez ON. Przedstawiciele NGO mieli okazję się wypowiedzieć, a w ten sposób nawet współtworzyć projekt, który jest skierowany do ich podopiecznych.

Przede wszystkim ułatwienie

Spotkania odbyły się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. NGO zwracały uwagę na różne elementy, ale wspólnym mianownikiem wielu postulatów było jedno słowo: „ułatwienie”. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), które jest największą w Polsce organizacją działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, korzysta ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Marzena Głaz-Skirzyńska, przedstawicielka Biura Zarządu PSONI, podkreśla: „Cieszę się, że będzie elektroniczny obieg dokumentów i merytorycznie i finansowo wszystko będzie w jednym miejscu i każdy będzie miał do tego taki sam dostęp. Czekamy na lekkie zmiany w systemie, które zaproponowaliśmy, a które ułatwią nam sprawozdawczość”. 

Fundacja SYNAPSIS, która działa od 1989 roku, skupia się z kolei na niesieniu profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowaniu systemowych zmian, podnoszących jakość ich życia. Jej przedstawicielka Katarzyna Paluch zaznacza, że organizacja korzysta z funduszy PFRON do realizacji zadań zlecanych, czasami też dzięki nim finansuje kampanie społeczne. Zauważa: „Bardzo liczymy na to, że platforma usprawni zarządzanie projektem, a co będzie, to się okaże”.

Zintegrowanie i przejrzystość

Wśród organizacji, które wzięły udział w konsultacjach, było m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach. Celem Towarzystwa jest otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Prowadzi ośrodki dla dzieci niewidomych i słabowidzących, w których są podopieczni z całej Polski. Małgorzata Drzewińska, Kierownik Działu ds. Absolwentów w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podkreśla, że Stowarzyszenie na wiele różnych sposobów korzysta ze wsparcia PFRON: „Korzystamy z zadań zlecanych, w zależności od roku, składamy wnioski o dofinansowanie w programach związanych z wejściem na rynek pracy, rehabilitacją osób słabowidzących i niewidomych i wsparciem otoczenia, czyli rodziców, rodziny, nauczycieli, sąsiadów, osób pracujących w różnych instytucjach”. Dodaje: „Mam nadzieję, że nowy system będzie lepszy, bardziej zintegrowany i przejrzysty. I połączy i organizacje i osoby z niepełnosprawnościami, które się o to dofinansowanie starają”.

Prostota i intuicyjność

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z Opola od 1991 r. niesie kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym: dzieciom, młodzieży, dorosłym w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji. Wiele z działań Fundacji dofinansowanych jest właśnie ze środków PFRON, niektóre nawet w 90%. Prezes Zarządu Fundacji Małgorzata Jagieluk wyraża swoje oczekiwania: „Mam nadzieję, że System iPFRON+ będzie prosty i intuicyjny i nie będzie problemu ze zrozumieniem tego co i gdzie trzeba zrobić. Mam też nadzieję, że do minimum zostaną ograniczone problemy techniczne”.

PFRON bardzo poważnie podszedł do wszystkich wyrażanych uwag, wychodząc z założenia, że nowa platforma ma jeszcze bardziej zjednoczyć wysiłki Funduszu i NGO dla osób potrzebujących.

Celem iPFRON+ jest usprawnienie procesów administracyjnych i umożliwienie korzystania z dostępnych środków i programów wsparcia większej liczbie zainteresowanych. System pozwala na monitorowanie postępu złożonego wniosku, przeglądanie dostępnych programów i możliwości finansowania, zarządzanie dokumentacją i danymi. Dzięki temu wnioskodawcy będą mogli kontrolować swoją sprawę na każdym etapie. Działasz na rzecz ON? Zarejestruj się już dziś https://ipfronplus.pfron.org.pl/.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.