Jeszcze w listopadzie przejdź internetowe szkolenie z iPFRON+

data28 października, 2022
Jeszcze w listopadzie przejdź internetowe szkolenie z iPFRON+

Jesteś pracownikiem fundacji bądź stowarzyszenia i pracujesz na rzecz osób z niepełnosprawnościami? To właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy szkolenie z nowego systemu, który wprowadza PFRON. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Czym jest iPFRON+ a czym SOW?

iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. Stąd ważne jest rozróżnienie pomiędzy tymi systemami. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W obecnej konfiguracji Programów Wsparcia system iPFRON+ będzie w dużej mierze skierowany do organizacji pozarządowych wnioskujących o środki w ramach „zadań zlecanych” (art. 36 ustawy o rehabilitacji(…)).

Szkolenie online z iPFRON+

Szkolenie prowadzone poprzez aplikację Microsoft Teams nie różni się swoim zakresem od szkolenia stacjonarnego. Obydwa są dwudniowe (online odbywa się w godz. od 9:00 do 17:00), warsztatowe, nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. Dla każdej OPP przewidzieliśmy jedno, maksymalnie dwa miejsca. Informujemy, że jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie. Zapraszamy! Zarejestruj się już dziś: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-online/ 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025