Nasza grupa konsultacyjna: Fundacja SYNAPSIS

Nasza grupa konsultacyjna: Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego, która działa od 1989 roku. Jej misją jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowanie systemowych zmian, podnoszących jakość ich życia.

Dla kogo Państwo działają?

Katarzyna Paluch: Fundacja SYNAPSIS działa na rzecz osób w spektrum autyzmu, dzieci i dorosłych, prowadząc diagnostykę i specjalistyczną terapię, a także wspierając całe rodziny. Prowadzimy przedszkole terapeutyczne, Zakład Aktywności Zawodowej, realizujemy różne projekty dofinansowywane ze źródeł publicznych, prowadzimy dział rzeczniczy. Terapeutycznie działamy głównie na terenie województwa mazowieckiego. Diagnostykę realizujemy dla osób z terenu całej Polski. Działania rzecznicze prowadzimy zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej.

Co jest dla Państwa wyzwaniem?

Główne wyzwania to pozyskiwanie środków oraz zmienność przepisów. Działamy w wielu obszarach – współpracujemy z NFZ, pozyskujemy dotacje z PFRON-u, z miasta st. Warszawy i UE. Różnorodność przepisów i wytycznych jest więc olbrzymia. Jesteśmy dużym pracodawcą i przepisy kadrowe również stanowią dla nas duże wyzwanie. Potrzebna jest szeroko rozumiana obsługa administracyjna, której nie ma z czego finansować, bo projekty przewidują na nią ograniczony zakres procentowy. Nie ma projektów na obsługę administracyjną organizacji, a środków infrastrukturalnych jest niewiele. Obecnie koszty eksploatacyjne bardzo wzrosły i okaże się, że nie zmieścimy się w tym ograniczonym zakresie wydatków. Pytanie, z czego mamy dokładać? Słyszymy, że jako duża organizacja poradzimy sobie z kosztami organizacyjnymi, bo mamy kilka projektów, ale to tak nie działa. Każdy projekt ma inne wytyczne, których trzeba dopilnować, obsługa administracyjna jest więc niezbędna.

Aldona Wróblewska-Michalak: Trzeba zauważyć, że nie ma innych przepisów dla korporacji i organizacji pozarządowych, wymagania są dokładnie takie same.

Z czego korzystają Państwo, jeśli chodzi o środki z PFRON?

KP: W dużej mierze korzystamy z realizacji zadań zlecanych, zdarzają się też kampanie społeczne. Za pośrednictwem MCPS dostajemy dofinansowanie na Zakład Aktywności Zawodowej.

AWM: Wiele organizacji pozarządowych świadczy takie usługi, których nikt nie chce się podjąć. Jednak zamiast wsparcia przy ich realizacji napotykają na trudności, przeszkody, wyzwania. Nie tak to powinno wyglądać. Pamiętajmy, że tu chodzi o jakość życia naszych podopiecznych, czynimy je lepszym, a przecież na tym nam wszystkim powinno zależeć.

Jakie mają Państwo nadzieje co do systemu iPFRON+?

KP: Bardzo liczymy na to, że platforma usprawni zarządzanie projektem, a co będzie, to się okaże.

AWM: Dobrze by było, żeby oczekiwania PFRON i nasze gdzieś się spotkały.