Pracownicy PFRON przeszli szkolenie z iPFRON+

Pracownicy PFRON przeszli szkolenie z iPFRON+

W dniach 25-26 kwietnia w Warszawie 28 pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeszło szkolenie z Systemu, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Szkolenie z iPFRON+ jest bezpłatne, dwudniowe, aktualnie trwają zapisy na ostatni termin który przypada na 18-19 maja. Szkolenie to zostanie przeprowadzone przez Aplikację Microsoft Teams, skierowane jest do ON i osób pracujących na ich rzecz w fundacjach i stowarzyszeniach. Żeby wziąć w nim udział wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/18-19-05-2023-szkolenie-online/

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.