Przedstawiciele NGO i WTZ z woj. wielkopolskiego zostali przeszkoleni z iPFRON+

Przedstawiciele NGO i WTZ z woj. wielkopolskiego zostali przeszkoleni z iPFRON+

Kolejnych 20 osób z Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie, WTZ w Pobiedziskach, WTZ w Doruchowie, Stowarzyszenia Na Tak, WTZ przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM w Drzązgowie, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga WTZ, Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych WTZ, Towarzystwa Turystycznego Chapacz, Razem damy radę, Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, a także Osoby Niepełnosprawne oraz ich opiekunowie wzięli udział w szkoleniu z iPFRON+, które odbyło się w Poznaniu.  Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

Szkolenia są dedykowane przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz samym ON. Aktualnie prowadzimy zapisy wyłącznie na szkolenia prowadzone drogą internetową. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, w przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.