Ruszają spotkania konsultacyjne dla NGO dotyczące funkcjonalności systemu iPFRON+

Ruszają spotkania konsultacyjne dla NGO dotyczące funkcjonalności systemu iPFRON+

Celem spotkań jest prezentacja Systemu IPFRON+, omówienie najważniejszych jego funkcjonalności w zakresie aplikowania o dofinansowanie, jak i komunikacji pomiędzy osobą niepełnosprawną, organizacją działającą na jej rzecz, a PFRON-em. W czasie spotkań konsultacyjnych zapoznamy się z opiniami NGO-sów odnośnie systemu budowanego przez PFRON w ramach projektu. Omówimy programy wsparcia objęte Systemem, zajmiemy się różnicami w procedowaniu wniosków, zapoznamy uczestników z harmonogramem działań projektowych w ramach którego ruszają poszczególne działania wspierające system, jak e-learning, infolinia, szkolenia, wirtualny asystent.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca w Warszawie, kolejne z końcem lipca, a następne będą odbywać się już po przerwie wakacyjnej. Spotkania konsultacyjne koordynuje: Magdalena Gursztyn, magdalena.gursztyn@pfron.org.pl.