Skorzystaj ze szkoleń z iPFRON+

Skorzystaj ze szkoleń z iPFRON+

Do końca maja można jeszcze odbyć szkolenie z nowego systemu wprowadzanego przez PFRON. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz samych ON. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi iPFRON+.

Żeby wziąć udział w szkoleniu, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny, poniżej.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.