Spotkanie konsultacyjne z NGO w Gdańsku

Spotkanie konsultacyjne z NGO w Gdańsku

Zgromadzonych na spotkaniu konsultacyjnym przedstawicieli: Revita Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, Polskiego Związku Sportowego Niepełnosprawnych „Start”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”, Fundacji Aktywizacja, Fundacji Wróć, Fundacji Synapsis, Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok, Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, „Jestem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia powitał Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Gdańskiego PFRON.

W czasie dwóch dni uczestnikom zostały zaprezentowane zagadnienia rozwojowe, były to nowości, jak chociażby rejestrowanie instytucji. Zaprezentowano składanie wniosków, rozliczenia i cały przebieg spraw. Pokazano również funkcjonalności, których nie ma jeszcze w systemie, ale nad którymi trwają prace i są rozwijane.

Spotkanie konsultacyjne w Gdańsku, były piątym spotkaniem, jeśli chodzi o konsultacje z Organizacjami Pożytku Publicznego, jak i Zakładami Pracy Chronionej. Spotkania te realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.