Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami NGO w Warszawie

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami NGO w Warszawie

W dniach 20-21 marca w warszawskim Grand Hotelu odbyło się szóste spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami NGO. Zgromadzonych powitał Kamil Bobek, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a wśród uczestników znaleźli się reprezentanci: „Revita” Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”, Fundacji Aktywizacja, Fundacji Wróć, Fundacji Synapsis, Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, „Jestem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia, Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości”, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Spotkanie miało formę warsztatową, podczas której uczestnicy mogli konsultować planowane zmiany w zakresie budżetu zadaniowego. Omawiane były szkolenia, wdrażanie nowych funkcjonalności obejmujących np. zgłoszenie potrzeby wsparcia czy wstępnej rekrutacji. Warsztatowa forma spotkania umożliwiła wymianę pomysłów w zakresie nowych funkcjonalności i ich odwzorowania w Systemie, w sposób najbardziej efektywny dla użytkowników.

Już od kwietnia 2023 r. rusza pierwszy program w iPFRON+, za pomocą  którego będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na naukę języka migowego w pełni online, więcej informacji znajduje się tutaj: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/nauka-jezyka-migowego-od-kwietnia-dofinansowanie-online/ 

Spotkania konsultacyjne realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.