Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami ZPCH w Poznaniu

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami ZPCH w Poznaniu

W hotelu Novotel Centrum Poznań trwają konsultacje dotyczące systemu iPFRON+. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele 13 Zakładów Pracy Chronionej z całej Polski, przedstawiciele PFRON, w tym również z Oddziału Wielkopolskiego, jak i członkowie zespołu projektowego iPFRON+.

Na spotkaniu prezentowany jest nowo powstający system, jego najważniejsze funkcjonalności, a także narzędzia wspierające przyszłych Beneficjentów z ZPCH. Dwa dni posłużą także wymianie doświadczeń i omówieniu potencjalnych zmian w systemie. To czwarte z cyklu spotkań konsultacyjnych, a kolejne planowane jest już na 2023 rok.

Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON oraz poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli to główne cele budowanego systemu iPFRON+. Więcej o iPFRON+, tutaj: Cyfryzacja to więcej niż technologia – zapraszamy na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+