Szkolenia z iPFRON+ dobiegają końca, zapisz się!

Szkolenia z iPFRON+ dobiegają końca, zapisz się!

Szkolenia ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+, przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli podmiotów działających na ich rzecz (fundacje, ngos).

Szkolenia będą przeprowadzone drogą internetową, poprzez aplikację Microsoft Teams. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, w przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.