Szkolenie z iPFRON+ w Kołobrzegu

Szkolenie z iPFRON+ w Kołobrzegu

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych w fundacjach i stowarzyszeniach oraz samych ON. Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Białogard, ZAZ-u „Victoria”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych, Pragmatico, Fundacji Centrum Zdrowia Byszewo, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło Terenowe Goleniów, ZAZ-u „Rosa” Caritas Diecezji Legnickiej, PSONI Koło w Koszalinie OREW, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Radom, osoby z niepełnosprawnościami i pracownicy PFRON wzięli udział w szkoleniu z iPFRON+, które odbyło się w Kołobrzegu.

Wszystkie osoby, które nie skorzystały jeszcze ze szkoleń, zapraszamy do zapisów. Żeby wziąć udział w szkoleniu, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny, poniżej.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.