Szkolenie z iPFRON+ w Kołobrzegu

Szkolenie z iPFRON+ w Kołobrzegu

Osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie oraz przedstawiciele: Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski, Fundacji Szansa dla Niewidomych, Fundacji Akogo?, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu, Fundacji Novum i Polskiego Związku Głuchych Odział Warmińsko-Mazurski skorzystali ze szkolenia z obsługi Systemu iPFRON+, by swobodniej poruszać się po nowym narzędziu wprowadzanym przez PFRON.


Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.