Szkolenie z iPFRON+ w Warszawie

Szkolenie z iPFRON+ w Warszawie

Osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele: Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Żyć godnie” w Zalutyniu, Art Clean ZPH,  Polskiego Związku Niepełnosprawnych „Start”, Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej, Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko, Spółdzielni Socjalnej Gród, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSNAW, Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Klubu Niepełnosprawnych Start Warszawa, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Spółdzielni Socjalnej Validus, WTZ GOPS w Sawinie, Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” i PFRON zostali przeszkoleni z nowego systemu wprowadzanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenia kierowane są do osób działających na rzecz ON w fundacjach i stowarzyszeniach, oraz samych ON. Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w szkoleniu z systemu iPFRON+, informujemy, że aktualnie trwają zapisy na ostatnie szkolenia w formie online. Żeby wziąć udział w szkoleniu, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny:

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.