Szkolenie z iPFRON+ w Warszawie

Szkolenie z iPFRON+ w Warszawie

15 osób z organizacji pożytku publicznego, które działają rzecz osób z niepełnosprawnościami od wczoraj zdobywa wiedzę na temat nowego systemu. Szkolenie jest dwudniowe, warsztatowe, nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. 

Uczestnicy reprezentują: Fundację Słyszę-Mówię-Czuję, Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar”, Polski Związek Rugby na Wózkach, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, Fundację Normalna Przyszłość, Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski, Fundację Synapsis, Warszawską Fundację na rzecz Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Bądźmy Razem”, Dogs For Life.

„System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez FundusziPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON” – przypomina Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+.

Pracujesz w OPP działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami? To szkolenie jest dla Ciebie!

Dla każdej organizacji przewidzieliśmy jedno, maksymalnie dwa miejsca. Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie. Zapraszamy do zarejestrowania się: Szkolenia stacjonarne - iPfron+

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025