Szkolimy z iPFRON+ w Białymstoku, zapraszamy do zapisów!

Szkolimy z iPFRON+ w Białymstoku, zapraszamy do zapisów!

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+. Szkolenia są skierowane do ON i osób działających na ich rzecz.

Szkolenia są dwudniowe, pierwszego dnia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00, a drugiego w godz. 8:00 – 16:00. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy Uczestniczkom kosztów dojazdu.

W ostatnim szkoleniu w stolicy województwa podlaskiego udział wzięli przedstawiciele: Spółdzielni Socjalnej 4SMART, Fundacji Laboro, NTSP Bajka w Suwałkach, Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski, Fundacji Misericordia, Fundacji Uśmiech Życia, MOPR Białystok, WTZ przy Spółdzielni SNB w Białymstoku, Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Popiełuszki, Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonka, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI oraz UM w Białymstoku.

Najbliższe szkolenia z iPFRON+ w Białymstoku obędą się w terminach:

Żeby wziąć udział w szkoleniu, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz zgłoszeniowy, zapraszamy!

W przypadku pytań - prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.