Szkolimy z iPFRON+ w Warszawie, zapraszamy do zapisów!

Szkolimy z iPFRON+ w Warszawie, zapraszamy do zapisów!

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+. Szkolenia są dedykowane przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szkolenia są dwudniowe, pierwszego dnia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00, a drugiego w godz. 8:00 – 16:00. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy Uczestniczkom kosztów dojazdu.

W ostatnim szkoleniu w stolicy wzięło udział 23 osoby reprezentujące: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej, Fundację Idylla, Stowarzyszenie Jesteśmy Sobie Potrzebni, Polską Fundację Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Pawie Oczko, Fundację Teraz Ulica, Fundację Nasza Bajka, PSONI Koło w Zgierzu, Fundację Wędkarze Bez Barier, Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Kielcach, Fundację SODIR, Fundację Ponad im. dr Pawła Półroli, KSN AW, Fundację Aura Pomocy, Cartitas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i AWF Warszawa.

Najbliższe szkolenie z iPFRON+ w Warszawie odbędzie się w Hotelu Novotel**** Warszawa Airport przy ul. ul. 1-go Sierpnia 1, żeby wziąć w nim udział, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz zgłoszeniowy: 07-08.03.2023 Warszawa szkolenie stacjonarne - iPfron+  

W przypadku pytań - prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.