Szkolimy z iPFRON+ w Warszawie

Szkolimy z iPFRON+ w Warszawie

Od wczorajszego poranka wiedzę na temat nowego systemu zdobywają przedstawiciele: Integrującego Stowarzyszenia Jeden Świat im. Prof. Zbigniewa Religi, Fundacji Leśne Zacisze – Schronisko dla Osób Bezdomnych, Fundacji Mocni Mocą Nadziei, Stowarzyszenia Terapeutów, Stowarzyszenia Grom, Fundacji Bartłomieja Mroza, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Fundacji Inicjatyw Sportowych, Stowarzyszenia Swing-Duet, S.S.iR.O.N „Start Bydgoszcz”, TPD Zmow, ICSiR „Start”, WSK Wawel, Fundacji Kraina OZA, Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. 19 osób zgromadzonych z warszawskim Hotelu Mercure przechodzi warsztat praktyczny w zakresie zaprezentowanych funkcjonalności, jak i jego obsługę. 

Celem szkoleń jest nauka korzystania z nowego narzędzia, jakim jest system iPFRON+. Szkolenia są dedykowane przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

Kolejne szkolenie w Warszawie będzie miało miejsce w dniach 31.01-1.02.2023 r. w Hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54, żeby się na nie zapisać, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz, zapraszamy: 31.01-01.02.2023 Warszawa szkolenie stacjonarne - iPfron+ 

Prosimy o zgłaszanie na jedno szkolenie maksymalnie dwóch Uczestniczek/Uczestników z danego podmiotu. Informujemy, że jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie. W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja
i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.