Szkolimy z systemu iPFRON+ na Śląsku, zapisz się i Ty!

Szkolimy z systemu iPFRON+ na Śląsku, zapisz się i Ty!

W tym tygodniu przedstawiciele: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju SKARB, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,  JW. Consulting Joanna Wojakowska, Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie, ZHP Chorągiew Śląska, Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Nowa Nadzieja, Wspólnie Idziemy Po Sukces, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Klepisko oraz pracowników PFRON wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Katowicach.

Szkolenia z systemu iPFRON+ skierowane są do osób, które zawodowo działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi nowego systemu wprowadzanego przez PFRON.

Najbliższe terminy szkoleń stacjonarnych na śląsku są zaplanowane na 7-8 lutego i 21-22 lutego. Żeby zapisać się na szkolenie, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz.

lub Szkolenia online - iPfron+ . Zapraszamy!

W przypadku pytań - prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.