Szukasz wsparcia w PFRON? Skontaktuj się z nami!

Szukasz wsparcia w PFRON? Skontaktuj się z nami!

Nie korzystałeś wcześniej z dofinasowań z PFRON? Nie wiesz, o jaką pomoc możesz się ubiegać? Wejdź na stronę Systemu iPFRON+ i zgłoś potrzebę wsparcia.

Nowy System wprowadzany przez PFRON ułatwia osobom z niepełnosprawnościami uzyskanie pomocy czy informacji bezpośrednio od pracowników Funduszu. Taką potrzebę można zgłosić będąc zalogowanym do Systemu iPFRON+ https://ipfronplus.pfron.org.pl/, jak również przed zalogowaniem, na stronie startowej serwisu iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl/potrzeba-wsparcia. Zapraszamy do kontaktu i czekamy na Państwa pytania.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.