Trwa spotkanie konsultacyjne dot. iPFRON+ w Warszawie

Trwa spotkanie konsultacyjne dot. iPFRON+ w Warszawie

W drugim dniu spotkania konsultacyjnego przedstawiciele organizacji pożytku publicznego zapoznali się z funkcjonalnościami portalu iPFRON+ (https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl).

Przedstawiciele zespołu projektowego zwrócili uwagę obecnych, iż portal zawiera m.in. aktualizowane na bieżąco informacje o dostępnych formach wsparcia z PFRON. Kolejnym narzędziem, które zaprezentowano na spotkaniu, była platforma e-learningowa dostępna z poziomu portalu iPFRON+ (https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/system/e-learning/) lub poprzez logowanie na Platformie Edukacyjnej PFRON (https://edukacja.pfron.org.pl/). Szczególną uwagę Uczestników zwrócił kurs dla Organizacji Pozarządowych wspierających Osoby Niepełnosprawne.

W ramach prezentacji systemu iPFRON+ uczestnicy zostali zapoznani z podręcznikiem dla użytkownika, dostępnością systemu dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami, a także funkcjonalnością systemu w zakresie wspieranych zadań. Na koniec spotkania konsultacyjnego przewidziano wymianę doświadczeń w pracach nad innymi systemami. Kolejne spotkanie odbędzie z końcem w lipca w Poznaniu; następne przewidziano już po wakacjach.