Trwa szkolenie online z iPFRON+

Trwa szkolenie online z iPFRON+

W ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+” zaplanowano przeszkolenie 2000 osób. Od czwartku, przez aplikację Microsoft Teams, 31 osób przechodzi warsztaty praktyczne w zakresie zaprezentowanych funkcjonalności, jak i jego obsługę.

Uczestnicy reprezentują: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, PZG Oddział Opolski, Fundację Dla Was, Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundację Mali Wojownicy, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Fundację Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju, Polskiego Związku Głuchych, Fundację na Rzecz Seniorów BONUM VITAE, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini”, Fundację Łódź Akademicka, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie- Koźlu, Spółdzielnię Socjalną „Twoje Smaki”, Spółdzielnię Socjalną HELP, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Integracja, Fundację Idylla, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, PCPR Wejherowo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, Kuźnia Talentów.

Szkolenie z iPFRON+ jest dwudniowe, warsztatowe, nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. Prosimy o zgłaszanie na jedno szkolenie maksymalnie dwóch Uczestników z danej organizacji pożytku publicznego. Informujemy, że jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie.

Zarejestruj się, szkolenia online:

12-13 stycznia

19-20 stycznia

Szkolenia stacjonarne:

10-11 stycznia

17-18 stycznia

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025