Trwa szkolenie z iPFRON+ w Białymstoku

Trwa szkolenie z iPFRON+ w Białymstoku

Szkolenia z nowego systemu wprowadzanego przez PFRON  są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz ON (fundacje, ngos). Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

W szkoleniu trwającym od wczoraj w stolicy województwa podlaskiego biorą udział przedstawiciele: Yacht Club „ARCUS” w Łomży, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży, Stowarzyszenia Talent Top, WTZ Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPN, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”, WTZ w Ogrodniczkach, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”, Środowiskowego Domu Samopomocy, WTZ Łomża i PZN Białystok.

Zapraszamy ON oraz osoby działające na ich rzecz do skorzystania ze szkoleń stacjonarnych: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/ bądź online https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-online/ 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025