W Katowicach szkolimy z Systemu iPFRON+

W Katowicach szkolimy z Systemu iPFRON+

21 osób reprezentujących: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Fundację MICE&U, Fundację Centrum Nauki i Rozwoju Żuraw, Stowarzyszenie Tarczek 24, Klub Amazonek, Fundację Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności, IKS Jeźdźcy – rugby na wózkach, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy Bielsko-Biała, Integracyjny Klub Sportowy „Debiut” Stąporków, FAMILOK Spółdzielnia Socjalna, Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę w Wadowicach, Stowarzyszenie UNIKAT zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności poruszania się w Systemie iPFRON+.

Kolejne szkolenie w Katowicach zaplanowano w terminie 7-8 luty w Novotel**** Katowice Centrum w Al. Roździeńskiego 16. Żeby wziąć w nim udział, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod tym linkiem: 07-08.02.2023 Katowice szkolenie stacjonarne - iPfron+  

Szkolenia są dedykowane przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+. Szkolenia są dwudniowe. Pierwszego dnia odbywają się w godz. 10:00 – 18:00, a drugiego w godz. 8:00 – 16:00. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń oraz sprzęt komputerowy.
Nie zwracamy Uczestniczkom kosztów dojazdu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań - prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025