W Warszawie trwa szkolenie z iPFRON+, kolejne zaplanowano na marzec, zapraszamy!

W Warszawie trwa szkolenie z iPFRON+, kolejne zaplanowano na marzec, zapraszamy!

25 przedstawicieli Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, Stowarzyszenia PROREW, Klubu Sportowego Niepełnosprawnych Start, Polskiego Związku Niepełnosprawnych „Start”, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Flexi Mind, Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Par-Ter, Fundacji Sedeka, Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, Chorzowskiego Stowarzyszenia Niesłyszących, Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacji Hej Koniku, Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych oraz PFRON szkoli się w Hotel Novotel**** Warszawa Airport przy ul. 1-go Sierpnia 1.

Marcowe szkolenie z iPFRON+ odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 marca, żeby się na nie zapisać, kliknij w link i wypełnij formularz rejestracyjny: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/07-08-03-2023-warszawa-szkolenie-stacjonarne/ 

Szkolenia dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom pracującym na ich rzecz. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna bądź online.

Propozycja szkoleń online znajduje się tutaj: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-online/ 

W przypadku pytań - prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.