Wolne miejsca na szkolenia z iPFRON+ w styczniu, zapraszamy!

Wolne miejsca na szkolenia z iPFRON+ w styczniu, zapraszamy!

Celem szkoleń jest nauka korzystania z nowego narzędzia, jakim jest system iPFRON+. Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy Uczestniczkom kosztów dojazdu. Prosimy o zgłaszanie na jedno szkolenie maksymalnie dwóch Uczestników z danego podmiotu. Informujemy, że jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie.

Obecnie mamy wolne miejsca jeszcze w 5 miastach, w których będą odbywać się szkolenia, żeby się na nie zapisać, wystarczy kliknąć w wybrane miasto i wypełnić formularz:

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.