Zapraszamy na szkolenie z iPFRON+ w Katowicach

Zapraszamy na szkolenie z iPFRON+ w Katowicach

Szkolenia z nowego systemu wprowadzanego przez PFRON  są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz ON (fundacje, ngos). Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

W ostatnim szkoleniu w Katowicach udział wzięli przedstawiciele: Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki”, UTW Mogilany, Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, „Nowa Nadzieja” Spółdzielni Socjalnej, WTZ Sp. z o. o., Fundacji Jesień na Letniej, WTZ przy SDN Uśmiech, Ośrodka M.B. Uzdrowienia Chorych, WTZ Otwarte Serca, Dąbrowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca, Fundacji CzaSami. i PFRON

Kolejne szkolenie w stolicy woj. Śląskiego zaplanowano w terminie 7-8 marca, żeby się na nie zapisać, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz, https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/07-08-03-2023-katowice-szkolenie-stacjonarne/

Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy Uczestnikom kosztów dojazdu.

Jeśli nie pasuje Państwu ten termin, zapraszamy na szkolenia online:

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025