Zaproszenie na szkolenie z iPFRON+

Zaproszenie na szkolenie z iPFRON+

„Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON - System iPFRON+”.

Zapraszamy  na szkolenie z systemu iPFRON+. Platformy dzięki, której będzie można w pełni elektronicznie:

  • składać wnioski o  dofinasowanie wszystkich obecnych oraz przyszłych Programach Wsparcia PFRON
  • w łatwy sposób rozliczać środki w ramach obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON
  • uzyskać dostęp do w pełni spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej pomocy, oceny jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia udziału do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Szkolenia z nowego systemu wprowadzanego przez PFRON  są przeznaczone dla :

  • osób z niepełnosprawnościami
  • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz ON (fundacje, ngos)

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz. Do wyboru są dwie opcje:  

szkolenia stacjonarne i szkolenia online.

 
Szkolenia stacjonarne: Warszawa, Katowice, Kołobrzeg, Poznań, Gdańsk

Szkolenia online:

Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń oraz sprzęt komputerowy.
Nie zwracamy Uczestnikom kosztów dojazdu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025