Konkurs „Możemy więcej”. Masz pytania? Zadzwoń!

data4 grudnia, 2023
Konkurs „Możemy więcej”. Masz pytania? Zadzwoń!

PFRON ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych (NGO) wspierających ON pod nazwą „Możemy więcej”. Nabór wniosków trwa do 5 grudnia do godz. 12:00. Aby złożyć wniosek, trzeba zarejestrować swoją organizację w Systemie iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl, a dalej postępować według instrukcji zamieszczonej tutaj.

Masz pytania? Skorzystaj z infolinii.

Infolinia przeznaczona jest dla Wnioskodawców Indywidualnych, Wnioskodawców Instytucjonalnych, Beneficjentów oraz Pracowników Jednostek Realizujących. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140. Konsultanci udzielają informacji dotyczących nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych do formularza wniosku i wypełniania pól formularza w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.