Konkurs „Możemy więcej” – wydłużenie naboru wniosków

data4 grudnia, 2023
Konkurs „Możemy więcej” – wydłużenie naboru wniosków

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez organizacje pozarządowe postulatom wydłużamy termin naboru wniosków w konkursie „Możemy więcej” (konkurs nr 1/2023).


Nabór wniosków zakończy się w dniu 12 grudnia 2023 roku, o godz. 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.
W konkursie możesz:

  • złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.
  • w jednym wniosku zgłosić jeden projekt;
  • złożyć wniosek wspólny – wtedy zmniejszymy limit wniosków dla Twojej organizacji oraz pozostałych Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

Za datę złożenia wniosku uznamy datę złożenia wniosku w systemie iPFRON+.
Vademecum konkursu „Możemy więcej”: link do komunikatu.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.