Masz pytania o konkurs “Możemy więcej”? Weź udział w spotkaniu

data30 października, 2023
Masz pytania o konkurs “Możemy więcej”? Weź udział w spotkaniu

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym dotyczącym realizacji projektów zgłaszanych w konkursie o zlecenie realizacji zadań pod nazwą „Możemy więcej”.

Spotkanie odbędzie się w formule online w aplikacji Zoom 9 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 - 14:00.

Link do transmisji wraz z programem prześlemy w wiadomości e-mailowej, po otrzymaniu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy do 3 listopada 2023 r., na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Zgłoszenie na spotkanie informacyjno-doradcze”. W treści zgłoszenia prosimy o podanie:

  1. nazwy organizacji wraz z siedzibą (miasto, województwo);
  2. adresu e-mail do kontaktu;
  3. imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu;
  4. jednego, dwóch pytań dotyczących interesujących Państwa zagadnień.

Jednocześnie informujemy, że spotkania informacyjne i konsultacje dla organizacji pozarządowych organizowane są także przez oddziały PFRON. Zachęcamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr 1/2023 „Możemy więcej”, w tym treść ogłoszenia oraz „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/mozemy-wiecej-konkurs-12023/

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania, a wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej dla konkursu Możemy więcej (konkurs 1/2023).

Masz pytania odnośnie tego, jak złożyć wniosek w nowym systemie wprowadzanym przez PFRON? Skorzystaj z infolinii iPFRON+

Infolinia przeznaczona jest dla Wnioskodawców Indywidualnych, Wnioskodawców Instytucjonalnych, Beneficjentów oraz Pracowników Jednostek Realizujących. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140. Konsultanci udzielają informacji dotyczących nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych do formularza wniosku i wypełniania pól formularza w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań czy problemów technicznych w działaniu aplikacji. Infolinia realizowana jest w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.