Moduł Beneficjenta – Wypełnienie i złożenie Wniosku

data22 listopada, 2023
Moduł Beneficjenta – Wypełnienie i złożenie Wniosku

W filmie omówiony został proces wypełnienia formularza Wniosku na Zadania zlecane. Czynności zostały zaprezentowane na przykładzie Wniosku indywidualnego, dla kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, Typ projektu 3: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), łączenie zadań 1, 4 i 7a. Dla celów szkoleniowych. Projekt jest wieloletni.

00:00 - Wypełnianie wniosku – jak dodać nowy wniosek, jak wybrać interesujący nas kierunek pomocy, typ projektu, zadanie, liczbę okresów finansowania.

03:31 - Zakładka Dane podstawowe; zapisywanie danych we wniosku

05:00 - Generowanie PDF wniosku

05:51 - Formularz Wniosku – Część A wniosku

21:34 - Formularz Wniosku – Część B wniosku

01:01:28 - Formularz Wniosku – Część C wniosku

01:02:37 - Tabela budżetowa

01:32:47 - Tabela budżetowa – Eksport budżetu do pliku Excel

01:34:50 - Tabela budżetowa – Aktualizuj na wniosek (prześlij dane do Części C wniosku)

01:35:07 - Formularz Wniosku – Część C wniosku (po wypełnieniu danych w tabeli budżetowej)

01:35:27 - Wskaźniki

01:36:38 - Część D wniosku

01:37:26 - Część E wniosku

01:38:10 - Zapisz i sprawdź, podpisz wniosek

01:39:28 - Złóż wniosek do PFRON

Pracujesz na rzecz ON w NGO? Skorzystaj z Systemu iPFRON+ Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”