NGO-sy konsultowały nowy System iPFRON+

data9 października, 2023
NGO-sy konsultowały nowy System iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył System iPFRON+, który ma jeszcze bardziej ułatwić podmiotom działającym na rzecz ON ubieganie się o wsparcie. Organizacje pozarządowe (NGO), w ramach spotkań konsultacyjnych, współtworzyły nowy system, zgłaszając swoje uwagi.

„Widzę sens”

Jedną z grup konsultacyjnych była Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z Poznania. Organizacja ta zrzesza 210 klubów w całej Polsce. Szkoli, edukuje i reprezentuje interesy osób chorujących na raka piersi. Organizuje warsztaty dla osób wspierających. Przedstawicielka organizacji mówi na temat iPFRON+: „Mam nadzieję, że nie będzie trudniej, niż do tej pory, to moja podstawowa nadzieja. Założenia są bardzo fajne, to jest już trzecie spotkanie i widzę sens, który państwu przyświecał, żeby stworzyć tę platformę”.

„Większy monitoring i kontrola”

Na temat nowego Systemu wypowiedzieli się również przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Obszary działania Sejmiku to m.in. usuwanie barier w komunikowaniu się, psychologicznych i biurokratycznych, rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, integrowanie i wspieranie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Ze środków PFRON Sejmik dofinansowuje aktualnie pięć projektów. Arkadiusz Dowejko, kierownik projektu, zauważa: „System jest rozbudowany, jest to dobry kierunek, że wszystko będzie można zrobić elektronicznie. System wydaje się przejrzysty i intuicyjny, to jest duży plus. Jest większy monitoring i kontrola, a my będziemy musieli się go nauczyć”.

„Jestem dobrej myśli, że to przyniesie korzyść”

Grażyna Wiącek, prezes Stowarzyszenia „Krok Dalej” z Mińska Mazowieckiego, opisuje: „Zajmujemy się głównie pomocą dzieciom i rodzinom dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, bądź z uszkodzeniem mózgu i konsekwencjami tego uszkodzenia u dziecka. Gdyby nie PFRON, to moglibyśmy sobie pozwolić na zorganizowanie Mikołajek wyłącznie z pączkiem i herbatą. W projekcie mamy 24 dzieci. Każde ma rehabilitację dwa razy w tygodniu, za dramo. Korzystają z zajęć terapeutycznych, klubu aktywności dla młodzieży i osób dorosłych”. Pani Wiącek nie ukrywa swoich nadziei co do iPFRON+: „Jestem dobrej myśli, że to przyniesie korzyść”. 

"Nasza organizacja zawsze bierze aktywny udział we wszystkich konsultacjach programów na które zaprasza PFRON. Niedawno miało miejsce ogłoszenie wyników ostatnich konsultacji i jesteśmy szczęśliwi mogąc przekazać, że nasze postulaty dot. zmian zasad realizacji – zostały wzięte pod uwagę" – zauważa Mariusz Rodzik z Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”. Co do iPFRON+ dodawał: "Każda zmiana jest na początku trudna, w szczególności fakt, że po starcie systemu od razu trzeba będzie się w nim poruszać „jak trzeba”, bo każdy nasz błąd będzie generował zaległości i stratę czasu. Na dzień dzisiejszy trudno też jest oszacować wielkość nakładu pracy, który zostanie włożony w przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie zadania – pierwszy raz rozliczenie ma się odbywać tylko internetowo. To nasze obawy ze strony praktycznej. Mam nadzieję że system wyjdzie i okaże się bezawaryjnym wspaniałym narzędziem, który ułatwi pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych, dzięki którym nadal osoby z niepełnosprawnościami będą mogły uczęszczać na zajęcia”. 

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku zaproszone są do składania wniosków o zarejestrowanie swojej instytucji w Systemie iPFRON+ i korzystania z możliwości, jakie już daje nowo powstały System: https://ipfronplus.pfron.org.pl

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.