Nowa jakość wsparcia PFRON dzięki informatyzacji

data15 listopada, 2023
Nowa jakość wsparcia PFRON dzięki informatyzacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stworzył platformę iPFRON+, dzięki której pomoc osobom z niepełnosprawnościami osiągnęła nową jakość. Dzięki informatyzacji organizacje pozarządowe, które korzystają z dotacji PFRON, będą mogły starać się o dofinansowanie łatwiej i szybciej.

Rezultaty informatyzacji

Jak podkreśla Dariusz Łazar, dyrektor Departamentu ds. Teleinformatyki oraz kierownik projektu iPFRON+, cyfryzacja to przede wszystkim tworzenie nowej jakości usług informatycznych. PFRON realizuje z wykorzystaniem środków UE program wdrażania nowych e- usług dla obywateli i podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (m.in. JST, NGO, przedsiębiorcy).  Poczynając od e-usług systemu SOW uruchomionego w 2018 roku rezultaty tych działań są już mocno widoczne w programach PFRON wspierających rehabilitację społeczną i zawodową, to setki tysięcy nowych użytkowników systemów PFRON, wszystkie powiaty w Polsce (380) korzystające z nowego oprogramowania. Złożono ponad milion nowych elektronicznych wniosków o wsparcie PFRON od 2019 roku. Przez cztery lata przekazano ponad 4 mld złotych ze środków PFRON z wykorzystaniem nowej e-usługi. Teraz czas na iPFRON+, nowa e-usługa uruchomiona w kwietniu 2023 roku udostępniła szeroko swoją funkcjonalność dla Organizacji Pozarządowych. Liczymy że z systemu w najbliższych latach skorzysta kilka tysięcy NGO oraz setki tysięcy obywateli z niepełnosprawnościami, którzy będą korzystać z projektów realizowanych przez NGO finansowanych ze środków PFRON. Ułatwieniem w korzystaniu z nowej e-usługi iPFRON+ jest portal informacyjny, profesjonalne materiały e-learningowe dla użytkowników systemu.

Plany na przyszłość

W I kwartale 2024 roku ma nastąpić start centralnej platformy analitycznej. Będzie to hurtownia danych na bazie wszystkich kluczowych systemów PFRON. Da ona pogłębioną wiedzę w zakresie realizowanych programów wsparcia, a także zapewni lepsze przeciwdziałanie wyłudzeniom. Trwają również prace analityczne w celu opracowania wymagań dla e-usługi SODIR 3.0 (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji).

Uproszczenia dla użytkowników

W lipcu 2023 roku rozpoczął działalność w PFRON specjalny Zespół ds. zapewnienia dostępności treści. Jego prace polegają m.in. na uproszczeniu języka w e-usługach. Dokonuje on oceny zrozumiałości małych treści pod kątem spełniania zasad prostego języka. Nawiązuje także współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami z organizacji pozarządowych. Poza tym w jego ramach dokonuje się analizy zrozumiałości treści dokumentów programowych i przygotowuje się zlecenie zmian w formularzach i wnioskach.

Zadania zlecane w iPFRON+

Informatyzacja to jednak przede wszystkich uruchomienie systemu iPFRON+ (https://ipfronplus.pfron.org.pl/). Już trwa w nim składanie elektronicznych wniosków i będzie prowadzona pełna obsługa zadań zlecanych w sposób 100% cyfrowy. Dzięki temu organizacja pozarządowa może zarządzać m.in. rekrutacją wstępną, użytkownikami, bazą beneficjentów, bazą pracowników, bazą kontrahentów, formami wsparcia, ankietami, harmonogramem. Może na bieżąco weryfikować wskaźniki realizacji. Dodatkowo: może komunikować się z beneficjentami projektów za pomocą dedykowanego komunikatora.

Zadania zlecane w iPFRON+ to także szeroka konfigurowalność oraz walidacja wspomagająca pracę, pełna komunikacja elektroniczna pomiędzy PFRON i NGO oraz NGO z osobami z niepełnosprawnościami, pełny obieg dokumentacji w systemie, generowanie nowych wniosków na podstawie wniosków złożonych w poprzednich okresach, a także elektroniczna rekrutacja do projektów.

System iPFRON+ to istotne ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, korzystających z programów wsparcia finansowanych ze środków PFRON. Jest wyposażony w narzędzia aktywnie wspierające osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Konkurs „Możemy więcej”

Obecnie trwa konkurs „Możemy więcej”, do którego nabór trwa do 5 grudnia 2023 r. do godziny 12.00. W ramach zadań zlecanych organizacje pozarządowe (NGO), wspierające ON, mogą uzyskać wsparcie aż w sześciu kierunkach pomocy. Złóż wniosek w iPFRON+, tutaj: https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Możemy więcej” znajdują się na stronie internetowej PFRON-u, w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Szczegółowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty urząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.