Ostatnie szkolenie z iPFRON+ w tym roku. Zapisz się!

data21 listopada, 2022
Ostatnie szkolenie z iPFRON+ w tym roku. Zapisz się!

Uruchomiliśmy dwa nowe terminy szkoleń przez aplikację Microsoft Teams, dlatego z końcem grudnia albo z początkiem stycznia możesz zdobyć wiedzę na temat nowego systemu wprowadzanego przez PFRON.

Szkolenia są dedykowane przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

„System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON” – mówi Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+.

Szkolenia online są dwudniowe i odbywają się w godzinach od 9:00 do 17:00. Prosimy o zgłaszanie na jedno szkolenie maksymalnie dwóch Uczestników z danego podmiotu. Informujemy, że jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie.

Do wyboru są dwa terminy:

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025