Pierwsze szkolenie z systemu iPFRON+ w Białymstoku!

data24 listopada, 2022
<strong>Pierwsze szkolenie z systemu iPFRON+ w Białymstoku!</strong>

Za nami dwudniowe szkolenie, które przeszło 22 przedstawicieli organizacji pożytku publicznego z województwa podlaskiego, a byli to pracownicy: Fundacji FORS-ITIS, Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji, Polskiego Związku Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, Fuga Mundi, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Fundacji Oswoić Świat, Fundacji Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku „Wiem i pomagam”, Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku, Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, Fundacji NASZA PLANETA, Fundacji Laboro, Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski, Stowarzyszenia „My dla Innych”. Uczestnicy poznali funkcjonalności systemu iPFRON+, przeszli warsztat praktyczny w zakresie zaprezentowanych funkcjonalności, jak i jego obsługę.

„System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez FundusziPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON” – przypomina Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+.

Kolejne szkolenie z iPFRON+ w Białymstoku planowane jest w połowie stycznia 2023 r. Zapraszamy do śledzenia naszej strony: Szkolenia stacjonarne - iPfron+

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025