Platforma e-learningowa

data13 grudnia, 2023
Platforma e-learningowa

Zapraszamy do korzystania z pakietu szkoleń e-learningowych, które zawierają między innymi: informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON.

Szkolenia składają się z materiałów informacyjnych, ciekawych case study, instruktaży filmowych, quizów sprawdzających wiedzę. Zajrzyj tutaj: https://edukacja.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.