Dla mediów

Dla mediów

Wypowiedzi o Systemie iPFRON+

Wypowiedź Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, o korzyściach, które zapewni platforma elektroniczna osobom z niepełnosprawnościami:

„Myślę, że system iPFRON+ pozwoli nam jeszcze lepiej świadczyć usługi skierowane do osób niepełnosprawnych, pracodawców czy organizacji pozarządowych. Można postawić taką tezę, że ten projekt jest kolejną cegiełką do tego, by sektor publiczny stawał się coraz bardziej otwarty, przejrzysty i przyjazny każdemu obywatelowi. To również przykład naszego strategicznego zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.”

Wypowiedź Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, o korzyściach, które zapewni platforma elektroniczna osobom z niepełnosprawnościami:
Wypowiedź Prezesa Zarządu PFRON Pana Krzysztofa Michałkiewicza, o tym, jak System iPFRON+ wpisuje się w inicjatywy związane z wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami i strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Wypowiedź Prezesa Zarządu PFRON Pana Krzysztofa Michałkiewicza, o tym, jak System iPFRON+ wpisuje się w inicjatywy związane z wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami i strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

„Jesteśmy nowoczesną, otwartą i opartą na cyfryzacji instytucją, która poprzez większą dostępność programów i projektów realnie wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.”

Wypowiedź Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych Pani Dorota Habich o Systemie iPFRON+ jako narzędziu, które zmienia rzeczywistość Osób Niepełnosprawnych i roli nowych technologii w życiu Osób Niepełnosprawnych:

„System iPFRON+ będzie istotnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, korzystających z programów wsparcia Funduszu. System wyposażony zostanie w narzędzia aktywnie wspierające osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a załatwienie sprawy możliwe będzie w pełni bez wychodzenia z domu. Trudny czas, który obecnie przeżywamy, pokazał, jak ważne jest wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych ułatwiających uzyskanie niezbędnej pomocy przez osoby z niepełnosprawnością.”

Wypowiedź Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych Pani Dorota Habich o Systemie iPFRON+ jako narzędziu, które zmienia rzeczywistość Osób Niepełnosprawnych i roli nowych technologii w życiu Osób Niepełnosprawnych: